O projekcie

Projekt ” Aktywny Senior wsparcie dla mieszkańców powiatu koneckiego w wieku 60 + ” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Projekt skierowany jest do aktywnych dojrzałych osób, które lubią mieć wpływ na swoje otoczenie i wciąż poszukują nowych wyzwań. Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie świadomości i wzrost aktywności społecznej osób starszych w wieku 60+ poprzez poszerzenie dostępu do oferty edukacyjnej i kulturalnej, poprawę jej jakości ze szczególnym uwzględnieniem edukacji z zakresu technik informatycznych, promocji różnych form aktywności, zdrowego stylu życia seniorów.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i społecznych (obsługa komputera, aktywność fizyczna, integracja międzypokoleniowa) osób w wieku 60+ napotykających na bariery utrudniające dostęp do czynnego uczestnictwa w społeczeństwie po zakończeniu pracy zawodowej.

W ramach projektu wsparcie otrzyma minimum 45 osób, które z własnej inicjatywy wyrażą gotowość do udziału w zajęciach i aktywnie będą w nich uczestniczyć. Każdy może wziąć udział we wszystkich formach działań, bez żadnych ograniczeń.

asos_logo_ai-01male.[1] mpips_logo