O Fundacji

Jesteśmy grupą osób, które pragną podzielić się swoimi długoletnimi doświadczeniami pracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego. Jednym z zasadniczych celów Fundacji jest propagowanie profesjonalnego zarządzania w obszarze kultury, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu jej finansowania i długofalowej strategii rozwoju. Szczególnym obszarem zainteresowania Fundacji jest promocja kultury województwa świętokrzyskiego, która ze względu na swój unikatowy charakter wymaga otoczenia szczególnym wsparciem.