Ogłoszenie o likwidacji Fundacji „ENKOLPION” Instytutu Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego

Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 4/2017 z dnia 16.06.2017 Rady Fundacji „ENKOLPION” w sprawie: likwidacji Fundacji „ENKOLPION” oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy: Kl.X NS_REJ.KRS/012101/17/67 z dnia 22.09.2017 wszczęta została procedura likwidacji Fundacji „ENKOLPION” z siedzibą w Kielcach (KRS 0000501600). Postępowanie likwidacyjne trwa nadal, aż do momentu wykreślenia Fundacji z rejestru KRS.

Na likwidatora wyznaczono pana Krzysztofa Kieszkowskiego

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie do 5 listopada 2017 r. na adres e-mail: k.kieszkowski@enkolpion.org.

 

Likwidator

Krzysztof Kieszkowski