Aktualności

Kongres Środowisk Kultury

Kongres Środowisk Kultury

Fundacja ENKOLPION zorganizuje Kongres Środowisk Kultury. Kongres będzie efektem prac grup z całego województwa świętokrzyskiego na rzecz regionalnej kultury. Wydarzenie to będzie okazją do refleksji, […]

Studium Potencjału Społeczno Gospodarczego i Promocyjnego w Województwie Świętokrzyskim

Studium Potencjału Społeczno Gospodarczego i Promocyjnego w Województwie Świętokrzyskim

Fundacja realizuje projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, którego rezultatem będzie opracowanie Studium Potencjału Społeczno-Gospodarczego i Promocyjnego w jednym z kluczowych potencjałów endogenicznych jakim […]