Zrealizowane

Przedsiębiorczość Kultury

,,Przedsiębiorczość Kultury” to projekt realizowany przy dofinansowaniu z Narodowym Bankiem  Polskim  w zakresie edukacji ekonomicznej, skierowany jest do artystów, menadżerów kultury,...

Studium potencjału

Studium Potencjału Społeczno-Gospodarczego i Promocyjnego w Województwie Świętokrzyskim Fundacja ENKOLPION jest w trakcie opracowywania Studium Potencjału Społeczno-Gospodarczego i...

Kongres

Kongres Środowisk Kultury „Człowiek - Zjawiska - Przestrzeń” to inicjatywa, której celem będzie spotkanie osób tworzących, upowszechniających i chroniących kulturę w regionie...